Dyskalkulia

Dyskalkulia należy do grupy specyficznych trudności w uczeniu się. Jest to zaburzenie  rozwoju zdolności matematycznych, które mają źródło w genetycznych lub wrodzonych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania części mózgu odpowiedzialnej za dojrzewanie umiejętności matematycznych wraz z wiekiem. W wyniku tych nieprawidłowości, dziecko nie osiąga adekwatnej do wieku rozwojowego biegłości matematycznej, mimo że jego iloraz inteligencji jest w normie i nie występują inne zaburzenia. Konsekwencją są słabsze wyniki w szkole oraz niechęć do zadań związanych z matematyką.

 

Dyskalkulia często współwystępuje z trudnościami natury dyslektycznej.

 

Objawy dyskalkulii

Dyskalkulia należy do grupy szczególnych trudności w nauce. Jest to zaburzenie w rozwoju zdolności matematycznych, które mają swoje źródło w nieprawidłowościach genetycznych lub wrodzonych w funkcjonowaniu części mózgu odpowiedzialnej za dojrzewanie umiejętności matematycznych wraz z wiekiem. W wyniku tych nieprawidłowości dziecko nie osiąga biegłości matematycznej adekwatnej do wieku rozwojowego, mimo że jego iloraz inteligencji jest prawidłowy i nie występują inne zaburzenia. Konsekwencją są gorsze wyniki w nauce i niechęć do zadań związanych z matematyką.

 

Dyskalkulia często występuje z trudnościami dyslektycznymi.

Opisywane są  różne typy dyskalkulii, dlatego nie istnieje jeden zestaw objawów, który charakteryzowałby wszystkie osoby dotknięte tym zaburzeniem.

 

Możemy jednak mówić o przejawach dyskalkulii, które powinny zaniepokoić rodziców:

 

 

              1. dziecko przedszkolne:

   • posiada słabą koordynację wzrokowo-ruchową
   • ma trudności w budowaniu z klocków
   • rysuje niechętnie i prymitywnie, 3-latek nie potrafi narysować koła, 4-latek kwadratu, a 5-latek trójkąta
   • ma słabą orientację w schemacie całego ciała i przestrzeni
   • nie różnicuje strony lewej od prawej, prawej i lewej ręki, nogi (klasa zerowa)
   • nie potrafi narysować rombu ani odtworzyć złożonej figury geometrycznej (klasa zerowa)

2. dziecko w szkole:

   • ma trudności z zapamiętaniem i zapisaniem cyfr
   • myli symbole "+', "-"
   • potrafi liczyć tylko na palcach, koralikach etc. (liczenie na konkretach)
   • trudno mu opanować tabliczkę mnożenia
   • nie potrafi rozwiązywać zadań tekstowych
   • myli strony i kierunki w geometrii
   • nie posługuje się pojęciami matematycznymi
   • ma trudności z umiejscowieniem w figur przestrzeni
   • przy przerysowywaniu pomija drobne elementy obrazka
   • ma problemy z czytaniem liczb wielocyfrowych, szczególnie tych, w których występuje zero
   • gubi cyfry i znaki działań
   • nieumiejętnie przelicza i porównuje jednostek czasu
   • ciężo mu zrozumieć wyrażenia ułamkowe
   • wolno dokonuje nawet proste operacje matematyczne
   • ma porblem z kolejnością wykonywania działań
   • wykazuje trudności z uszeregowaniem liczb ze względu na ich wartość
   • nie potrafi czytać wykresów, diagramów, grafów

 

Poza lekcjami matematyki, fizyki czy chemii pojawiają się też inne trudności, takie jak na przykład słaba koordynacja ruchowa, kłopoty z odczytywaniem czasu oraz mapy, zaburzenia  orientacji w terenie, zapominanie dat, trudności w zapamiętywaniu sekwencji ruchowych czy nie nadążanie za szybko zmieniającymi się instrukcjami związanymi z ruchem.

 

 

Co można zrobić, aby pomóc dziecku?

Przede wszytskim pomoc powinna opierać się na wspólnym działaniu dziecka, rodziców, nauczycieli i terapeuty a działania muszą być zindywidualizowane. Warto zadbać, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w szkole, a poza nią uczęszczało na terapię pedagogiczną ukierunkowaną na rozwijanie i doskonalenie umiejętności matematycznych i percepcyjnych oraz integrację odruchów.

 

Istnieją zasady pomocne w pracy z dzieckiem,  które ma trudności matematyczne (np. w czasie odrabiania zadań):

 • uczenie się w sposób polisensoryczny - zaangażowanie motoryki dużej (np. odmierzanie odległości krokami)
 • jak naczęstsze odnoszenie matematyki do sytuacji codziennych i ukazywanie jej przydatności oraz obecności w bieżącym życiu
 • łączenie matematyki z przyjemnością, na przykład włączanie jej elemtnów w ulubione zabawy
 • stosowanie komunikatów werbalnych i wyjaśnień w celu zrozumienia języka matematycznego
 • posługiwanie się pomocami wizualnymi, aby lepiej zrozumieć zadanie
 • ćwiczenie pamięci krótkoterminowej, percepcji wzrokowej oraz wyobraźni wzrokowo-przetrzennej
 • nie ocenianie/ krytykowanie/ metody pracy dziecka, nawet jeżeli jest ona dość długa i mało efektywna (liczą się chęci i starania)
 • troska o to, by działania były uporządkowane, pokazywanie, co z czego wynika
 • nabywanie wiedzy zgodnie z posiadanym profilem dominacji i specjalizacji półkulowej oraz zmysłów.

Kontakt

30-110 Kraków, ul. Filarecka 17/2


tel: 661 922 157

email: nppk@o2.pl

 https://www.facebook.com/poradniafilarecka

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 10:00-18:00

 

Godziny rejestracji:

poniedziałek - piątek 8:00-10:00 oraz 17:00-18:00

lub kontakt mailowy: nppk@o2.pl  w tytule wiadomość od rodzica

 

W mailu prosimy zawrzeć podane informacje:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek, rodzaj szkoły i klasa dziecka,
 • posiadne diagnozy i orzeczenia (np. autyzm, Zespół Aspergera, FAS, Zespół Downa, dysleksja, itd.),
 • krótki opis aktualnych problemów,
 • wybór planowanej diagnozy i terapii z oferty Poradni (jeżeli jesteście Państwo zdecydowani),
 • proszę zaproponować dostępne dla Państwa terminy konsultacji (potwierdzimy możliwy),
 • nr telefonu do kontaktu.

Po odebraniu e-mail skontaktujemy się z Państwem  telefonicznie.

 

 

W przypadku płatności przelewem prosimy o dokonanie wpłaty na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI
21 1020 2906 0000 1702 0243 9115
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
30-110 KRAKÓW
FILARECKA 17/2
NIP 677-101-92-36

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X