dr Neuronowski

Program Dr Neuronowski® przeznaczony jest dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych i innych funkcji poznawczych (pedagogów, neuropsychologów, logopedów, neurologopedów i lekarzy). Adresowany jest także indywidualnym odbiorcom.

Oprogramowanie przeznaczone do stosowania w celach terapeutycznych pozwala na łagodzenie i kompensowanie skutków niepełnosprawności, związanych z deficytami w obszarze mowy i innych funkcji poznawczych.

Dr Neuronowski® składa się z 9 modułów zawierających 46 bazowych gier komputerowych usprawniających poszczególne funkcje poznawcze tj. świadomość fonologiczną, słuch fonematyczny, rozumienie mowy, sekwencjonowanie dźwięków, a także pamięć, szybkość reagowania, uwagę i funkcje wykonawcze. W narzędzie wbudowany jest unikalny komponent dotyczący czasowego przetwarzania informacji, stanowiący neuronalne podłoże wszystkich funkcji poznawczych. Umożliwia to transferowalność benefitów treningu na funkcje niepoddane bezpośrednim ćwiczeniom.

 

Program przeznaczony jest dla użytkownika od 5-go roku życia do późnej starości. Dostosowuje się on do indywidualnych potrzeb i możliwości konkretnej osoby monitorując jej postępy na bieżąco. Ponadto narzędzie cechuje się ciekawą grafiką, co znacznie podnosi jego atrakcyjność dla użytkownika.

Obsługa programu Dr Neuronowski® jest prosta, poza tym zawiera moduł, który zaznajamia użytkownika z podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi do sprawnego posługiwania się programem. Ponadto, w programie zastosowano rozwiązanie pozwalające na jego obsługę przy użyciu metody skanowania z jednym lub dwoma specjalnymi przyciskami. Dzięki temu, użytkownicy programu z niepełnosprawnością ruchową uzyskują dostęp zarówno do obsługi menu programu, jak i samych gier terapeutycznych.

 

Sprzedaż programu jest prowadzona przez firmę Harpo wraz z dedykowanym tabletem, słuchawkami, instrukcją użytkowania oraz podręcznikiem terapeuty. Program sprzedawany jest w jednej wersji – w formie licencji bezterminowej, pozwalającej na rejestrację wielu kont użytkowników na jednym tablecie.

 

 

 

 

Metoda Naukowa


Program terapeutyczny Dr Neuronowski® zasadza się w długoletnich badaniach Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i bazuje na ok. 70 naszych pracach eksperymentalnych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, także monografiach i rozdziałach w podręcznikach akademickich. Wiele tych prac powstało we współpracy ze znanymi w świecie uczonymi – klasykami badań nad mózgiem.

Badania te udokumentowały, że u podłoża funkcjonowania umysłu człowieka leżą mechanizmy percepcji czasu i przetwarzania czasowego informacji. Codzienne obserwacje zachowania ludzi w ich naturalnym środowisku, a także wyniki badań naukowych dostarczyły wielu dowodów potwierdzających specyficzną dynamikę, czyli przebieg w czasie, charakteryzującą funkcjonowanie poznawcze, w tym. aktywność ruchową, koordynację wzrokowo-ruchową, mowę i język, pamięć, uczenie się nowych informacji, procesy uwagowe, podejmowanie decyzji, itd. Na tej podstawie wyciągnięto wniosek, że „zegar neuronalny” stanowi matrycę dla funkcjonowania naszych umysłów.

 

 

Mechanizmy przetwarzania czasowego działają na kilku poziomach: kilku, kilkudziesięciu i kilkuset milisekund, także kilku sekund. Opracowane i zweryfikowane eksperymentalnie procedury pozwalają mierzyć sprawność czasowego przetwarzania na w/w poziomach. Przełomowym naszym odkryciem było wykazanie, że u dzieci i dorosłych ze specyficznymi zaburzeniami neuropoznawczymi występują zaburzenia działania zegara neuronalnego na w/w poziomach, które są paralelne do deficytów zachowania weryfikowanych w diagnozie klinicznej. Na tej podstawie powstała hipoteza, że usprawnianie przetwarzania czasowego zaowocować może transferem poprawy z domeny czasu na domenę poznawczą (językową, pamięciowa, uwagową, itp.), która nie podlegała ćwiczeniom podczas terapii. Nasze pilotażowe badania, w których zastosowano prototypy programu Dr Neuronowski® udokumentowały słuszność takiego podejścia i skłoniły nas do opracowania niniejszego narzędzia, dedykowanego terapii dzieci i dorosłych z deficytami neurorozwojowymi lub neurodegeneracyjnymi.

 

 

Udokumentowana skuteczność terapeutyczna
Skuteczność terapeutyczną udokumentowano w przeprowadzonych badaniach eksperymentalnych. Walidację programu Dr Neuronowski® i jego prototypów wykonano w Pracowni Neuropsychologii IBD PAN. Badaniami objęto dzieci opóźnione w rozwoju mowy, seniorów po 65 r.ż. z nieuszkodzonym układem nerwowym oraz pacjentów z afazją poudarową. Wyniki badań walidacyjnych opublikowano dotychczas w dwóch artykułach w czasopismach z Listy Filadelfijskiej:

 

Szelag E., Dacewicz A., Szymaszek A., Wolak T., Senderski A., Domitrz I., Oron A.(2015).The application of timing in therapy of children and adults with language disorders. Frontiers in Psychology, 6, 01714.


Szeląg E., Lewandowska M., Wolak T., Seniow J., Poniatowska R., Pöppel E. & Szymaszek A. (2014). Training in rapid auditory processing ameliorates auditory comprehension in aphasic patients: A randomized controlled pilot study. Journal of the Neurological Sciences, 338(1-2), 77-86.


Kolejne prace są w przygotowaniu.

Instytucje biorące udział w badaniach walidacyjnych:

Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (OWI), Warszawa – mgr Monika Kastory-Bronowska†, mgr Elżbieta Chruścicka;
Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa – dr n. med. Andrzej Senderski;
Klinika Geriatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny – dr n. med. Katarzyna Broczek , dr n. med. Małgorzata Kupisz – Urbańska;
Zespół Szkół Specjalnych, Biała Podlaska – mgr Barbara Trochimiuk, mgr Marzenna Dacewicz;
Przedszkole Integracyjne nr 45 w Warszawie.

 

Link do strony: https://neuronowski.com/

 

Kontakt

logo2

 

30-110 Kraków, ul. Filarecka 17/2


tel: 661 922 157

email: nppk@o2.pl

https://www.facebook.com/poradniafilarecka

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 10:00-18:00

 

Godziny rejestracji:

poniedziałek - piątek 8:00-10:00 oraz 17:00-18:00

lub kontakt mailowy: nppk@o2.pl  w tytule wiadomość od rodzica

 

W mailu prosimy zawrzeć podane informacje:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • wiek, rodzaj szkoły i klasa dziecka,
  • posiadne diagnozy i orzeczenia (np. autyzm, Zespół Aspergera, FAS, Zespół Downa, dysleksja, itd.),
  • krótki opis aktualnych problemów,
  • wybór planowanej diagnozy i terapii z oferty Poradni (jeżeli jesteście Państwo zdecydowani),
  • proszę zaproponować dostępne dla Państwa terminy konsultacji (potwierdzimy możliwy),
  • nr telefonu do kontaktu.

Po odebraniu e-mail skontaktujemy się z Państwem  telefonicznie.

 

 

W przypadku płatności przelewem prosimy o dokonanie wpłaty na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI
21 1020 2906 0000 1702 0243 9115
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
30-110 KRAKÓW
FILARECKA 17/2
NIP 677-101-92-36

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X