KOLD - Karty Oceny Logopedycznej Dziecka

Zachęcamy do skorzystania z możliwości diagnozy rozwoju mowy dziecka testem KOLD - Karty Oceny Logopedycznej Dziecka.

 

   Test służy do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia.

Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia). 

 

    Dodatkowo na podstawie testu można dokonać oceny motoryki dużej, sprawności grafomotorycznej (w tym: chwytu, tempa pisania i nacisku narzędzia pisarskiego), percepcji wzrokowej, pamięci wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ustalenie modelu lateralizacji.

 

Fast ForWord

 

 

Zachęcamy do skorzystania z programu komputerowego do samodzielnej pracy w domu – Fast ForWord (na bazie języka angielskiego)

 

Program składa się z bloków ćwiczeniowych, które można wykonywać w przeciągu roku:

·       Foundations I

·       Foundations II

·       Elements I

·       Elements II

·       Reading Readiness

·       Reading Level 1

·       Reading Level 2

·       Reading Level 2

·       Reading Assistance

 

Akronim FAST Power Learning oznacza model, który zakłada:

·       F (Frequency and Intenstity) – bazuje na badaniach nad plastycznością mózgu, które wykazują, że częstotliwość i intensywność wykonywania ćwiczeń przyspiesza proces uczenia się i trwałości nabytych umiejętności

·       A (Adaptivity) – system Fast ForWord dostosowuje poziom trudności do sfery najbliższych możliwości osoby ćwiczącej

·       S (Simultaneous Development) – różnorodność ćwiczeń sprawia, że rozwijane są zarówno zdolności poznawcze, uwaga słuchowa, umiejętności fonologiczne, językowe, co przekłada się na postęp w technice czytania w tempie i poprawności czytania oraz rozumieniu czytanego tekstu, a w konsekwencji daje lepsze możliwości uczenia się

·       T (Timely Motivation) – system motywacyjny oparty jest na możliwości obserwowania własnych postępów (raporty), zachętą jest również bogata grafika programu

 

 

Fast ForWord jest polecane wszystkim dzieciom powyżej 5 roku życia (dorosłym również), a w szczególności:

·       osobom borykającym się z trudnościami czytania,

·       z objawami trudności w przetwarzaniu słuchowym na poziomie centralnym (CAPD),

·       dzieciom z trudnościami w poprawnej wymowie /nie tylko w języku angielskim/,

·       przy zaburzeniach ze spektrum Autyzmu,

·       przy ADHD/ADD,

·       w przypadku specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),

·       bardzo efektywny dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności z języka angielskiego.

 

 

Program służy do ćwiczenia uwagi słuchowej, wyższych funkcji słuchowych, różnicowania słów podobnie brzmiących, rozróżniania dźwięków o różnej wysokości, symultanicznego zapamiętywania słów (słowo-wyraz jest wymówione, zilustrowane obrazkiem i napisem), pamięć roboczą (wysłuchanie polecenia, utrzymanie go w pamięci i wykonanie go). Rozwija funkcje językowe, gramatyczne, struktury zdania, doskonali znajomość języka angielskiego (ćwiczy umiejętność posługiwania się czasami: Present Simple, Continuous, Past, Perfect, Passive voice, itd.), rozwijanie bogactwa słownikowego i rozumienia poleceń oraz tekstu (wybory odpowiedzi przez obrazki).

Ważnym elementem programu jest Reading Assistance, który pozwala na korygowanie wymowy, tekstów czytanych przez osobę ćwiczącą. Wybieramy opowiadanie z zestawu bibliotecznego w systemie, wymowa jest korygowana, a nieznane słowa można przetłumaczyć podczas ćwiczenia.

Program można potraktować jako pełną godzinę lekcji języka angielskiego, na poziomie terapeutycznym oraz werbalnym i gramatycznym. Istotnie poszerza zasób słownictwa, który jest pamiętany trwale.

System monitoruje wyniki osoby ćwiczącej, która może oglądać swój postęp codziennie. Co tydzień wysyłany jest raport podsumowujący osiągnięcia.

 

 

Każdy moduł (40 sesji treningowych) – cena: 800 zł.

 

 

Więcej informacji na stronie: https://www.scilearn.com/program/

 

https://www.nppk-engram.pl/pl/niepubliczna-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna/8/fast-forword

 

 

Link do filmiku demo:

https://www.youtube.com/watch?v=Se9poA0duds

 

 

 ffw1

ffw2

ffw3

ffw4

 

 

 

Diagnoza Moxo

 

 

 

Zachęcamy do skorzystania z nowej oferty dostępnej w Naszej Poradni:

 

Diagnoza poziomu funkcjonowania uwagi, czasu reakcji, impulsywności, nadaktywności

 

Test Moxo stosowany jest również do diagnozy ADD, ADHD

(uzupełnienie diagnozy Zestawem Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD /Conners 3/ dla wieku 6-18)

 

Cena:

Test Moxo - 150 zł
Conners 3 - 150 zł
 

Dla treningu powyższych funkcji stosujemy program Cogmed – ćwiczenie uwagi, koncentracji, bezpośredniej wzrokowej pamięci roboczej, rozwijania strategii zapamiętywania:

 

https://www.cogmed.com/

 

https://www.nppk-engram.pl/pl/niepubliczna-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna/7/cogmed

 

 

Więcej informacji o metodzie: https://www.nppk-engram.pl/pl/niepubliczna-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna/10/moxo

 

 

 

 

Opieka wytchnieniowa

W terminie 10.05.2021 - 30.11.2021 będzie realizowany projekt

Opieki wytchnieniowej

dla mieszkańców powiatu krakowskiego

organizowany przez Fundację „Mój Sen” z siedzibą w Wielkiej Wsi

 

 

Adresatami programu są dzieci ze spektrum autyzmu, z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rodzice/opiekunowie osób ze spektrum autyzmu ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 roku życia.

 

Turnusy organizowane będą w formie dziennej, odbywać się będą przez cały tydzień (pięć dni w tygodniu), 6 godzin dzienne, w godz. od 8.00 do 18.00.

 

Uczestnictwo w turnusach jest bezpłatne.

 

Więcej informacji na stronie: https://powiat.krakow.pl/2021/05/opieka-wytchnieniowa-dla-mieszkancow-powiatu-krakowskiego-nabor-od-10-maja/

http://fundacjamojsen.pl/

 

opieka

 

 

Cogmed - nowa oferta

 

Zachęcamy do doskonalenia swoich umiejętności pamięci, uwagi i koncentracji poprzez program COGMED

w nowej ofercie treningu roboczej pamięci wzrokowej, uwagi i koncentracji, percepcji wzrokowej, lokalizacji przestrzennej, sekwencyjności, integracji funkcji wzrokowo-słuchowych.

 

Program obejmuje 30-dniowy dostęp do licencji treningu oraz stały nadzór terapeuty /monitorowanie wyników, cotygodniowe informacje o postępach/.

 

 

Zachęcamy do sprawdzenia wersji demo:

https://training.app.cogmed.com/demo

 

 

 

Cena treningu:

- dzieci młodsze (do 7 roku życia) - 450 zł

- dla wieku szkolnego (7 - 17 rok życia) - 800 zł

- dorośli - 1000 zł

 

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.nppk-engram.pl/pl/niepubliczna-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna/7/cogmed

 

oraz

https://www.cogmed.com/

 

CDI2 - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży

CDI2 - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży

 

  

Zachęcamy do korzystania z możliwości diagnozy symptomów depresji Zestawem Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży autorstwa Marii Kovacs.

 

Narzędzie zostało opracowane w celu określenia zakresu syndromu depresyjnego, na który składają się poziom afektu /nastrój depresyjny/ oraz funkcjonowanie dziecka /w środowisku szkolnym, rówieśniczym, rodzinnym/. Kwestionariusze wypełniane są przez Dziecko, Rodzica oraz Nauczyciela, co pozwala na całościową i obiektywną ocenę trudności Dziecka.

 

                                                            

Soundsory - trening muzyczno-motoryczny

 

Zachęcamy do skorzystania z oferty treningu muzyczno-motorycznego Soundsory.

 

 

Słuchawki SOUNDSORY / z programem do treningu/ można zakupić w Naszej Poradni (tel: 661-922-157).

 

Program zalecany jest dla osób z:
-współistniejącymi zaburzeniami przetwarzania sensorycznego i słuchowego,
-opóźnieniami w rozwoju ruchowym,
-słabym napięciem mięśniowym,
-problemami z równowagą i koordynacją ruchową,
-dyspraksją/ planowaniem ruchu/ zakłóconym poczuciem czasu i przestrzeni,
-trudnościami w wykonywaniu zaplanowanych zadań, ich sekwencją ruchową, precyzją,
-zaburzeniami rozwoju w tym ze spektrum autyzmu.

 

Więcej informacji na stronie:

https://soundsory.com/pl/pl-new-home/

 

oraz na w zakładce Sounsory:

https://www.nppk-engram.pl/.centrum.11/soundsory

 

Cena za słuchawki i program  - 1200 zł.

 

 

Kontakt

30-110 Kraków, ul. Filarecka 17/2


tel: 661 922 157

email: nppk@o2.pl

 https://www.facebook.com/poradniafilarecka

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 10:00-18:00

 

Godziny rejestracji:

poniedziałek - piątek 9:00-12:00 oraz 17:00-18:00

lub kontakt mailowy: nppk@o2.pl  w tytule wiadomość od rodzica

 

W mailu prosimy zawrzeć podane informacje:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • wiek, rodzaj szkoły i klasa dziecka,
  • posiadne diagnozy i orzeczenia (np. autyzm, Zespół Aspergera, FAS, Zespół Downa, dysleksja, itd.),
  • krótki opis aktualnych problemów,
  • wybór planowanej diagnozy i terapii z oferty Poradni (jeżeli jesteście Państwo zdecydowani),
  • proszę zaproponować dostępne dla Państwa terminy konsultacji (potwierdzimy możliwy),
  • nr telefonu do kontaktu.

Po odebraniu e-mail skontaktujemy się z Państwem  telefonicznie.

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X