Nowy cennik

 

 

Informujemy, że od dnia 01.09.2023r. obowiązuje nowy cennik /w zakładce Aktualności/.

 

 

 

 

 

 

Opieka wytchnieniowa 2023

opieka23

Oferta turnusu wakacyjnego

Zachęcamy do skorzystania z oferty turnusu wakacyjnego.

 


Więcej informacji na stronie: https://www.nppk-engram.pl/pl/aktualnosci/3/turnusy

 

 

Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

 

Turnus wakacyjny 2023 - praktyki

Zapraszamy do udziału w praktyce studenckiej organizowanej w wakacje - lipiec 2023, w ramach turnusu wakacyjnego.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

 

Dzień walki z depresją - 23 lutego 2023

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest jednym z największych wyzwań zdrowotnych na świecie.

 

Depresja nazywana jest chorobą duszy i ciała. Jest chorobą całego organizmu i podobnie jak nadciśnienie, cukrzyca czy inna choroba przewlekła, może być diagnozowana i skutecznie leczona. Nieleczona często prowadzi do samobójstwa.

 

Celem obchodów Dnia Walki z Depresją jest upowszechnienie wiedzy na temat tej choroby oraz innych zaburzeń z nią związanych, a także o konieczności jej diagnozowania i podejmowania odpowiedniego leczenia.

 

Diagnoza i terapia metodą KATIS

 

 

KATIS to program diagnostyczno-terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Stworzony w warszawskim Centrum Procesów Sensorycznych - Sensum Mobile przez najlepszych w Polsce specjalistów w zakresie diagnozy i terapii integracji sensorycznej. 

Zespołowi, który stworzył KATIS przewodził Zbigniew Przyrowski, który uznawany jest za najwybitniejszy autorytet w dziedzinie leczenia zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci w Polsce.

 

PROGRAM SKIEROWANY JEST DLA DZIECI W WIEKU OD 12 MIESIĄCA ŻYCIA DO 4 LAT i 11 miesięcy.

 

Stworzony jest do diagnozy dzieci, które mogą mieć zaburzenia procesów sensorycznych. Oprogramowanie jest też swoistym badaniem przesiewowym, które bardzo szybko, w warunkach domowych przekaże dla rodzica rzetelne, bardzo istotne informacje a koszt uzyskania tych informacji będzie dużo niższy niż pełna diagnoza SI, która w wielu przypadkach nie jest potrzebna.

 

Link do testu weryfikującego zasadność udziału w diagnozie i terapii (na dole strony):

https://katis.pl/rodzice.php

 

Jak działa KATIS?

1) wywiad z Rodzicami - opisujący momenty z okresu ciąży, porodu i początkowych miesięcy życia dziecka;

2) wypełnienie kwestionariusza mierzącego procesy sensoryczne dziecka dla jego wieku;

3) przeprowadzenie kolejnych testów - zaburzeń modulacji sensorycznej i zaburzeń ruchowych o bazie sensorycznej;

4) informacje i opracowanie programu ćwiczeń

 

 

 

Diagnoza dysleksji rozwojowej osób dorosłych

Oferujemy możliwość wykonania diagnozy dysleksji rozwojowej dla osób od 16 roku życia oraz dla dorosłych.

 

 

Przewidzane są 2 spotkania diagnostyczne i 1 spotkanie konsultacyjne (opcjonalnie).

 

Pakiet dyslektyczny obejmuje:

- wywiad,
- badanie inteligencji,
- próby lateralizacji,
- badanie baterią dyslektyczną,
- pisemną opinię.

 

Cennik dostępny jest w zakładce Aktualności.

 

 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego - 661 922 157 lub mailowego - nppk@o2.pl

 

 

Zachęcamy do wypełnienia Kwestionariusza Objawów Dysleksji u Dorosłych (KODD) Michael'a Vinegrad'a:

 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWeaXpBDA4elSxn1TKkj5Jpvj5D9rBkMpsoFGt9vUgeroZlA/viewform

 

Zmiany w cenniku

 

 

Informujemy o zmianie cennnika.

Nowy cennik obowiązuje od 08.12.2022.

Diagnoza Stanford-Binet 5

 

 

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wykonania diagnozy poziomu rozwoju intelektualnego narzędziem Stanford-Binet 5.

 

 

Jest to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji i w szczególności w grupach specjalnych. Test odpowiedni dla badanych w wieku od 2;0 do 69;11 lat (w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną). 

 

 

Oferujemy wykonanie diagnozy w celu przedłożenia dokumentów w sprawie uzyskania:

 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • oceny potrzeb dziecka w kontekście Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
 • oceny potrzeb w kontekście kształcenia specjalnego.

 

 

  

Diagnoza dysleksji rozwojowej, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii

 

Oferujemy możliwość wykonania diagnozy dysleksji rozwojowej, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii dzieci szkolnych od III klasy szkoły podstawowej.

 

Dzieci młodsze diagnozowane są pod kątem ryzyka występowania dysleksji rozwojowej.

 

Przewidzane są 2 spotkania z dzieckiem i 1 z Rodzicem (opcjonalnie).

Pakiet dyslektyczny obejmuje:

 • wywiad z dzieckiem i Rodzicem,
 • badanie inteligencji,
 • próby lateralizacji,
 • badanie baterią dyslektyczną,
 • sprawdzian zasad ortograficznych,
 • pisemną opinię.

Cennik dostępny jest w zakładce Aktualności.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego - 661 922 157 lub mailowego - nppk@o2.pl

Zmiany w cenniku

Informujemy o zmianie cennnika.

Nowy cennik obowiązuje od 16.08.2022.

Przerwa wakacyjna

 

Informujemy, że 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży 


będzie nieczynna od 25 lipca do 05 sierpnia 2022r.


z powodu urlopowej przerwy wakacyjnej.

 

 

Dwudniowe szkolenie dla nauczycieli INPP

Zachęcamy do udziału w szkoleniu INPP

 „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce - Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”

 

 

Link do wydarzenia:

https://www.nppk-engram.pl/pl/aktualnosci/2/szkolenia

 

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/document/d/1naCi5XvRVzz9EWNsBMXDun273qmnDj16/edit?usp=sharing&ouid=110239179625859613081&rtpof=true&sd=true

 

 

Tomatis® Infinite, Forbrain® i Soundsory®

sounsory1

 

Tomatis® Infinite, Forbrain® i Soundsory®.

Każde z tych urządzeń ma swoje unikalne cechy.

 

 

Tomatis® Infinite: narzędzie do indywidualnego treningu uwagi słuchowej

 

sounds2

 

 

Tomatis® Infinite to osobiste słuchawki do Metody Tomatisa® dla klientów. Zostały one zaprojektowane przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., do użytkowania przed, w trakcie i po zakończeniu treningu. Stosowane są głównie wraz z TalksUp® w ramach zindywidualizowanych sesji słuchowych. Ponadto, słuchawki zawierają 3 wbudowane programy uniwersalne: program przygotowawczy, "Warm-up", którego głównym celem jest wprowadzenie do muzyki i parametrów Metody Tomatisa®, oraz 2 programy utrwalające, zwane "Follow-up". Te ostatnie pełnią rolę uzupełniającą w stosunku do pracy z TalksUp® i utrwalają efekty indywidualnych programów. Słuchawki Tomatis® Infinite umożliwiają również pracę na pętli słuchowo-głosowej. W tym zakresie oferują te same funkcje, co Forbrain®. Główna różnica polega na tym, że Forbrain® transmituje dźwięk jedynie poprzez przewodnictwo kostne, podczas gdy Tomatis® Infinite transmituje dźwięk poprzez przewodnictwo kostne ORAZ powietrzne, co gwarantuje jeszcze wydajniejsze działanie.

 

sounds3

 

Forbrain®: działanie ukierunkowane na pętlę słuchowo-głosową

Słuchawki Forbrain® działają przy wykorzystaniu pętli słuchowo-głosowej. Nie zawierają wstępnie nagranych programów i przekazują dźwięk tylko za pomocą przewodnictwa kostnego. Słuchawki te nie są zatem narzędziem, które umożliwią Państwa klientom przeprowadzenie całkowicie spersonalizowango treningu słuchowego. Ich ustawienia są "uniwersalne". Słuchawki Forbrain® są produktem firmy Sound for Life Sp. z o.o.

 

sounds5

 

Soundsory®: trening słuchowy sensoryczno-motoryczny łączony z ćwiczeniami ruchowymi

Słuchawki Soundsory® działają głównie na układ przedsionkowy i czuciowo-ruchowy. Zawierają tylko jeden program, a jego żywa muzyka sprawia, że ciało chce się poruszać i podążać za jej rytmem. Ich działanie jest znacznie łagodniejsze niż działanie Metody Tomatisa® i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia pełnego treningu Tomatisa®. Słuchawki Soundsory® są produktem marki Sound for Life

Szczególnie polecane przy problemach z integracją sensoryczną, równowagą, napięciem mięśniowym., koordynacją ruchową

Ważne w poprawianiu kondycji  osób starszych na poziomie ruchu ale i słuchowym.

TONI-4 Niewerbalny Test Inteligencji

Informujemy o możliwości wykonania diagnozy Niewerbalnym Testem Inteligencji TONI-4, który mierzy inteligencję ogólną u osób:

- z populacji ogólnej,

- w grupach specjalnych (osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, osoby nie- i niskowerbalne, osoby z niepełnosprawnościami motorycznymi) 

- u osób niepolskojęzycznych.

 

 

TONI jest niewerbalnym, nieobciążonym kulturowo testem służącym do pomiaru inteligencji ogólnej.

Został opracowany do badania osób:

- z populacji ogólnej

- z problemami natury komunikacyjnej (m.in. osoby z zaburzonym lub opóźnionym rozwojem mowy, osoby z mutyzmem, imigranci nieposługujący się sprawnie językiem polskim, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju) słuchowej (osoby niesłyszące) i ruchowej (m.in. porażenie mózgowe, niedowłady kończyn górnych, ograniczenia ruchowe wynikające z różnego typu chorób i zaburzeń)

- z odmiennych od polskiego kręgów kulturowych.

 

Grupa wiekowa: 5;0 - 69;11

 

 

 

 

Zmiany w cenniku

 

Od 30.12.2021 nastąpiły zmiany w cenniku.

Aktualny cennik znajduje się w zakładce Aktualności.

 

Grupa terapeutyczna

 

 

Zapraszamy do udziału w grupach terapeutycznych dla osób w wieku 11 - 13 lat i 14 – 16 lat.

 

Spotkania odbywają się raz w tygodniu (120-150 min), w rytmie cotygodniowym. 

 

Planowana liczba spotkań - 16 (około 3-4 miesiące).

 

 

Zajęcia mają charakter psychoedukacyjny w formie warsztatu.

Uczestnicy mogą poznać nowe osoby w swoim wieku, które przeżywają podobne trudności, nawiązać relacje rówieśnicze, uzyskać lepsze rozumienie przeżywanych problemów, nauczyć się strategii radzenia sobie ze stresem, trudnymi emocjami. Grupa to również miejsce, gdzie można w bezpiecznej przestrzeni poznać mechanizmów doświadczanych procesów, które w codzienności sprawiają trudności, wzbudzają lęk, a także poznać sposoby radzenia sobie z nimi, doskonalić swoje umiejętności społeczne oraz budować satysfakcjonujące relacje.

 

Spotkania polegają zarówno na wspólnej rozmowie na określony temat, ale również na wykonywaniu zadań, ćwiczeń (w mniejszych grupkach, samodzielnie).

 

Dzięki uczestnictwu w grupie, nastolatek ma szansę zobaczyć, jak widzą go inni, jakie wrażenie wywołują jego zachowania i sposób komunikacji, a także doświadczyć bliskich relacji z rówieśnikami. Terapia grupowa stwarza warunki dla uczestników do rozwoju osobistego, przezwyciężania bieżących problemów życiowych, tworzenia i pielęgnowania konstruktywnych relacji z ludźmi.

 

Grupowy proces terapeutyczny prowadzony jest w rozumieniu integracyjnym /techniki zaczerpnięte z nurtu poznawczo-behawioralnego, psychodynamicznego/.

 

Liczba uczestników:  4 - 6 osób

 

Udział w grupie poprzedzony jest konsultacjami kwalifikującymi prowadzonymi przez psychoterapeutkę. Spotkanie takie umożliwi:

- poznanie specyfiki problemów uczestnika,

- osoby prowadzącej,

- wspólne ustalenie, czy terapia grupowa to odpowiednia formy pomocy.

 

Koszt konsultacji - 120 zł / 60 min

Koszt udziału w grupie - 480 zł miesięcznie (4 spotkania w miesiącu)

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 661 922 157 lub mailowego: nppk@o2.pl

 

 

 

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Ogłaszamy nabór do realizacji zajęć terapeutycznych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).

 

 

 

 

Oferujemy zajęcia z:

 • psychologiem,
 • logopedą,
 • terapeutą integracji sensorycznej,
 • trenerem metody Tomatisa.

 

W ramach przyznanych godzin istnieje również możliwość skorzystania z terapii dostępnych na terenie Poradni, tj.:

 • treningi słuchowe metodą Tomatisa,
 • Tomatis Bone Conduction Kit,
 • Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow (CAPD),
 • terapia ręki,
 • trening muzyczno-motoryczny Soundsory,
 • trening wzrokowej pamięci roboczej, koncentracji i uwagi - Cogmed,
 • program Fast ForWord,
 • praca ze słuchawkami Forbrain,
 • trening metodą Warnkego.

 

Prosimy o wysłanie informacji o dziecku na maila: nppk@o2.pl oraz kontakt telefoniczny: 661 922 157

 

Kompleksowy program wspomagający naukę języka angielskiego

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży

ul. Filarecka 17/2, 30-110 Kraków

oferuje

 roku szkolnym 2021/2022

 

możliwość uczestnictwa w zajęciach indywidualnych lub grupowych (2 osoby) odbywających się z minimalną, proponowaną częstotliwością:

40 spotkań  w cyklu 2 razy w tygodniu po 1,5h.

 

Pierwsze spotkanie obejmuje konsultację z Rodzicem, wykonanie stosownej diagnozy /testu uwagi słuchowej/, przedstawienie planu zajęć. Czas trwania konsultacji to ok. 2h.

 

Kompleksowy program wspomagający naukę języka angielskiego składa się z:

 

- programu do nauki języka angielskiego w ramach metody Tomatisa

 

Program do stymulowania częstotliwości istotnych do nauki języka angielskiego. Ważne jest prawidłowe wysłuchiwanie częstotliwości 800 – 8000 Hz /w przypadku American English/, a w przypadku British English 3000 – 8000 Hz, by możliwe było prawidłowe stosowanie akcentu, intonacji języka angielskiego.

 

- pracy w programie Fast ForWord

 

 

 

 

Fast ForWord jest terapeutycznym programem komputerowym.

 

Użytkownik programu, przechodząc przez kolejne bardzo interesujące i zabawne gry-ćwiczenia, poprawia  uwagę słuchową, zdolność wykonywania wieloelementowych, złożonych poleceń, koordynację wzrokowo-słuchową, zakres pamięci werbalnej, umiejętność różnicowania fonemów, poszerza zakres słownictwa w j. angielskim. Równocześnie ćwiczy umiejętność rozumienia języka angielskiego, posługiwania się konstrukcjami zdań, nabywa umiejętności posługiwania się czasami (Present Simple, Perfect, Past), stroną bierną, czasownikami niemającymi liczby mnogiej.

 

Program reaguje na postępy dziecka - jeżeli jego wyniki są coraz lepsze, poziom trudności wzrasta; jeżeli występują błędy a czas wykonania zadania wydłuża się, program powtarza zadania do momentu, aż systematyczne ćwiczenia  przyniosą rezultat.

 

Zebrane w czasie gry wyniki trafiają do zespołu Scientific Learning , gdzie dokonywana jest analiza pracy dziecka. Następnie szczegółowe raporty wraz ze wskazówkami, jak stymulować konkretne obszary, są wysyłane do opiekunów i terapeutów. W ten sposób rodzic może monitorować pracę dziecka i motywować je do kolejnych wyzwań.

 

Metoda, na której są oparte, rozwija takie sfery jak: uwaga, koncentrację, pamięć, analiza/synteza fonologiczna oraz przetwarzanie i porządkowanie informacji. Bazując na koncepcji plastyczności mózgu, naukowcy opracowali metodę, która szybko, trwale i skutecznie buduje i udoskonala ogólne umiejętności językowe, co przenosi się na osiągnięcia szkolne.

 

Trening jest bardzo pomocny w rozwoju dzieci, zwłaszcza u osób dyslektycznych.

 

W programie dostępne są 2 poziomy – Foundations I i Foundations II.

Dla poszerzenia zasobu słownika, płynności i poprawności czytania – program Fast ForWord Reading Assistance.

 

Więcej informacji na: https://www.nppk-engram.pl/pl/niepubliczna-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna/8/fast-forword

 

 ffw1

 

 

- ćwiczenia językowe z użyciem słuchawek Pronounce

 

Słuchawki Pronounce z filtrami zawierającymi częstotliwości istotne dla prawidłowej wymowy w języku angielskim.

 

 

 

Więcej informacji na:

https://www.nppk-engram.pl/pl/centrum-treningow-sluchowych/7/pronounce

 

Program polecany jest dla dzieci:

- z trudnościami w uczeniu się języka angielskiego,

- przed egzaminami, testami zaliczeniowymi,

- zdolnych językowo dla doskonalenia swoich umiejętności,

- z trudnościami natury dyslektycznej,

- z wolniej rozwijającą się sferą fonetyczno-fonologiczną

 

Koszt – 150 zł / 1 spotkanie 1,5h /

+ konsultacja (120 zł / 60 min)

 

Proponowany program terapii:

od 1 do 20 sesji:

- 1h metody Tomatisa pod kątem językowym /0,5h trening muzyczny, 0,5h trening językowy – wysłuchiwania tekstu, piosenek dla stymulowania rozwoju sfery prozodycznej/,

- 35 minut – praca w programie Fast ForWord poziom Foundations I

od 21 do 40 sesji:

- 35 minut – praca w programie Fast ForWord,

- 35 minut – Reading Assistance – czytanie tekstów w j. angielskim na słuchawkach z mikrofonem z wysłuchiwaniem brzmienia własnego głosu i korektą wymowy w systemie Reading Assistance

- 20 minut – praca na słuchawkach Pronounce – opowiadanie, dialog na podstawie czytanego tekstu w Reading Assistance

 

Ze względu na logowanie do systemu Fast ForWord i Reading Assistance opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem terapii (całość – 40 spotkań).

 

Badania przesiewowe

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wykonania badań przesiewowych

audiometrem Magic.

 

W formie:

- indywidualnych badań w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /ul.Filarecka 17/2/

- badań na terenie Państwa przedszkola

 

 

Badanie pozwoli na dokonanie oceny :

- prawidłowości lub trudności w wysłuchiwaniu częstotliwości 125 – 8000 Hz drogą powietrzną i kostną,

- uwagi słuchowej:  nastawienia na słuchanie, umiejętności reagowania na usłyszany dźwięk, nadwrażliwości słuchowej

- wskazanie ewentualnych powodów trudności w kształtowaniu się sfery słuchowej, równowagi i sfery emocjonalno-społecznej

 

 

Po zakończonym badaniu wyniki wraz z propozycją dalszego postępowania terapeutycznego zostaną omówione Rodzicom/Opiekunom.

 

 

Koszt badania wraz z omówieniem /indywidualnie/ – 100 zł.

Koszt badania wraz z omówieniem /na terenie przedszkola/ - do uzgodnienia.

Koszt opinii po wykonanym badaniu dodatkowo płatny.

 

 

W przypadku większej ilości badań na terenie przedszkola i uzasadnieniem terapii, jest możliwość przeprowadzenia sesji terapeutycznej z użyciem sprzętu do treningów słuchowych według Tomatisa /wymagana zgoda Rodziców/.

 

Dla poinformowania Rodziców o celu i przebiegu treningów, możemy przeprowadzić szkolenie dla Rodziców z przedstawieniem sposobu przeprowadzenia diagnozy i sprzętu do terapii.

 

Więcej informacji na: https://www.nppk-engram.pl/pl/centrum-treningow-sluchowych/12/magic-audiometer

 

IDS-P

 

 

Zachęcamy do skorzystania z możliwości oceny funkcjonowania dzieci od 3 do 5 roku życia testem

IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym.

 

Test składa się z 18 testów badających sześć różnych sfer rozwoju dziecka, takich jak: Zdolności poznawcze (testy: Percepcja wzrokowa, Uwaga selektywna, Pamięć fonologiczna, Pamięć wzrokowo-przestrzenna, Rozumowanie przestrzenne, Rozumowanie pojęciowe, Pamięć słuchowa);  Umiejętności psychomotoryczne (testy: Motoryka, Manipulacja, Koordynacja wzrokowo-ruchowa), Kompetencje społeczno-emocjonalne (test Kompetencje społeczno-emocjonalne); Matematyka (test Rozumowanie logiczno-matematyczne), Język (testy: Mowa czynna, Słownik, Mowa bierna). Motywacja (test Odraczanie nagrody, skale: Wytrwałość, Satysfakcja z osiągnięć).

 

Test IDS-P może być wykorzystany do oceny poziomu inteligencji, określenia mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych), do wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych.

 

 

KOLD - Karty Oceny Logopedycznej Dziecka

Zachęcamy do skorzystania z możliwości diagnozy rozwoju mowy dziecka testem KOLD - Karty Oceny Logopedycznej Dziecka.

 

   Test służy do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia.

Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia). 

 

    Dodatkowo na podstawie testu można dokonać oceny motoryki dużej, sprawności grafomotorycznej (w tym: chwytu, tempa pisania i nacisku narzędzia pisarskiego), percepcji wzrokowej, pamięci wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ustalenie modelu lateralizacji.

 

Fast ForWord

 

 

Zachęcamy do skorzystania z programu komputerowego do samodzielnej pracy w domu – Fast ForWord (na bazie języka angielskiego)

 

Program składa się z bloków ćwiczeniowych, które można wykonywać w przeciągu roku:

·       Foundations I

·       Foundations II

·       Elements I

·       Elements II

·       Reading Readiness

·       Reading Level 1

·       Reading Level 2

·       Reading Level 2

·       Reading Assistance

 

Akronim FAST Power Learning oznacza model, który zakłada:

·       F (Frequency and Intenstity) – bazuje na badaniach nad plastycznością mózgu, które wykazują, że częstotliwość i intensywność wykonywania ćwiczeń przyspiesza proces uczenia się i trwałości nabytych umiejętności

·       A (Adaptivity) – system Fast ForWord dostosowuje poziom trudności do sfery najbliższych możliwości osoby ćwiczącej

·       S (Simultaneous Development) – różnorodność ćwiczeń sprawia, że rozwijane są zarówno zdolności poznawcze, uwaga słuchowa, umiejętności fonologiczne, językowe, co przekłada się na postęp w technice czytania w tempie i poprawności czytania oraz rozumieniu czytanego tekstu, a w konsekwencji daje lepsze możliwości uczenia się

·       T (Timely Motivation) – system motywacyjny oparty jest na możliwości obserwowania własnych postępów (raporty), zachętą jest również bogata grafika programu

 

 

Fast ForWord jest polecane wszystkim dzieciom powyżej 5 roku życia (dorosłym również), a w szczególności:

·       osobom borykającym się z trudnościami czytania,

·       z objawami trudności w przetwarzaniu słuchowym na poziomie centralnym (CAPD),

·       dzieciom z trudnościami w poprawnej wymowie /nie tylko w języku angielskim/,

·       przy zaburzeniach ze spektrum Autyzmu,

·       przy ADHD/ADD,

·       w przypadku specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),

·       bardzo efektywny dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności z języka angielskiego.

 

 

Program służy do ćwiczenia uwagi słuchowej, wyższych funkcji słuchowych, różnicowania słów podobnie brzmiących, rozróżniania dźwięków o różnej wysokości, symultanicznego zapamiętywania słów (słowo-wyraz jest wymówione, zilustrowane obrazkiem i napisem), pamięć roboczą (wysłuchanie polecenia, utrzymanie go w pamięci i wykonanie go). Rozwija funkcje językowe, gramatyczne, struktury zdania, doskonali znajomość języka angielskiego (ćwiczy umiejętność posługiwania się czasami: Present Simple, Continuous, Past, Perfect, Passive voice, itd.), rozwijanie bogactwa słownikowego i rozumienia poleceń oraz tekstu (wybory odpowiedzi przez obrazki).

Ważnym elementem programu jest Reading Assistance, który pozwala na korygowanie wymowy, tekstów czytanych przez osobę ćwiczącą. Wybieramy opowiadanie z zestawu bibliotecznego w systemie, wymowa jest korygowana, a nieznane słowa można przetłumaczyć podczas ćwiczenia.

Program można potraktować jako pełną godzinę lekcji języka angielskiego, na poziomie terapeutycznym oraz werbalnym i gramatycznym. Istotnie poszerza zasób słownictwa, który jest pamiętany trwale.

System monitoruje wyniki osoby ćwiczącej, która może oglądać swój postęp codziennie. Co tydzień wysyłany jest raport podsumowujący osiągnięcia.

 

 

Każdy moduł (40 sesji treningowych) – cena: 800 zł.

 

 

Więcej informacji na stronie: https://www.scilearn.com/program/

 

https://www.nppk-engram.pl/pl/niepubliczna-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna/8/fast-forword

 

 

Link do filmiku demo:

https://www.youtube.com/watch?v=Se9poA0duds

 

 

 ffw1

ffw2

ffw3

ffw4

 

 

 

Diagnoza Moxo

 

 

 

Zachęcamy do skorzystania z nowej oferty dostępnej w Naszej Poradni:

 

Diagnoza poziomu funkcjonowania uwagi, czasu reakcji, impulsywności, nadaktywności

 

Test Moxo stosowany jest również do diagnozy ADD, ADHD

(uzupełnienie diagnozy Zestawem Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD /Conners 3/ dla wieku 6-18)

 

Cena:

Test Moxo - 150 zł
Conners 3 - 150 zł
 

Dla treningu powyższych funkcji stosujemy program Cogmed – ćwiczenie uwagi, koncentracji, bezpośredniej wzrokowej pamięci roboczej, rozwijania strategii zapamiętywania:

 

https://www.cogmed.com/

 

https://www.nppk-engram.pl/pl/niepubliczna-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna/7/cogmed

 

 

Więcej informacji o metodzie: https://www.nppk-engram.pl/pl/niepubliczna-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna/10/moxo

 

 

 

 

Opieka wytchnieniowa

W terminie 10.05.2021 - 30.11.2021 będzie realizowany projekt

Opieki wytchnieniowej

dla mieszkańców powiatu krakowskiego

organizowany przez Fundację „Mój Sen” z siedzibą w Wielkiej Wsi

 

 

Adresatami programu są dzieci ze spektrum autyzmu, z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rodzice/opiekunowie osób ze spektrum autyzmu ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 roku życia.

 

Turnusy organizowane będą w formie dziennej, odbywać się będą przez cały tydzień (pięć dni w tygodniu), 6 godzin dzienne, w godz. od 8.00 do 18.00.

 

Uczestnictwo w turnusach jest bezpłatne.

 

Więcej informacji na stronie: https://powiat.krakow.pl/2021/05/opieka-wytchnieniowa-dla-mieszkancow-powiatu-krakowskiego-nabor-od-10-maja/

http://fundacjamojsen.pl/

 

opieka

 

 

Cogmed - nowa oferta

 

Zachęcamy do doskonalenia swoich umiejętności pamięci, uwagi i koncentracji poprzez program COGMED

w nowej ofercie treningu roboczej pamięci wzrokowej, uwagi i koncentracji, percepcji wzrokowej, lokalizacji przestrzennej, sekwencyjności, integracji funkcji wzrokowo-słuchowych.

 

Program obejmuje 30-dniowy dostęp do licencji treningu oraz stały nadzór terapeuty /monitorowanie wyników, cotygodniowe informacje o postępach/.

 

 

Zachęcamy do sprawdzenia wersji demo:

https://training.app.cogmed.com/demo

 

 

 

Cena treningu:

- dzieci młodsze (do 7 roku życia) - 450 zł

- dla wieku szkolnego (7 - 17 rok życia) - 800 zł

- dorośli - 1000 zł

 

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.nppk-engram.pl/pl/niepubliczna-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna/7/cogmed

 

oraz

https://www.cogmed.com/

 

CDI2 - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży

CDI2 - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży

 

  

Zachęcamy do korzystania z możliwości diagnozy symptomów depresji Zestawem Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży autorstwa Marii Kovacs.

 

Narzędzie zostało opracowane w celu określenia zakresu syndromu depresyjnego, na który składają się poziom afektu /nastrój depresyjny/ oraz funkcjonowanie dziecka /w środowisku szkolnym, rówieśniczym, rodzinnym/. Kwestionariusze wypełniane są przez Dziecko, Rodzica oraz Nauczyciela, co pozwala na całościową i obiektywną ocenę trudności Dziecka.

 

                                                            

Soundsory - trening muzyczno-motoryczny

 

Zachęcamy do skorzystania z oferty treningu muzyczno-motorycznego Soundsory.

 

 

Słuchawki SOUNDSORY / z programem do treningu/ można zakupić w Naszej Poradni (tel: 661-922-157).

 

Program zalecany jest dla osób z:
-współistniejącymi zaburzeniami przetwarzania sensorycznego i słuchowego,
-opóźnieniami w rozwoju ruchowym,
-słabym napięciem mięśniowym,
-problemami z równowagą i koordynacją ruchową,
-dyspraksją/ planowaniem ruchu/ zakłóconym poczuciem czasu i przestrzeni,
-trudnościami w wykonywaniu zaplanowanych zadań, ich sekwencją ruchową, precyzją,
-zaburzeniami rozwoju w tym ze spektrum autyzmu.

 

Więcej informacji na stronie:

https://soundsory.com/pl/pl-new-home/

 

oraz na w zakładce Sounsory:

https://www.nppk-engram.pl/.centrum.11/soundsory

 

Cena za słuchawki i program  - 1200 zł.

 

 

Kontakt

30-110 Kraków, ul. Filarecka 17/2


tel: 661 922 157

email: nppk@o2.pl

https://www.facebook.com/poradniafilarecka

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 10:00-18:00

 

Godziny rejestracji:

poniedziałek - piątek 8:00-10:00 oraz 17:00-18:00

lub kontakt mailowy: nppk@o2.pl  w tytule wiadomość od rodzica

 

W mailu prosimy zawrzeć podane informacje:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek, rodzaj szkoły i klasa dziecka,
 • posiadne diagnozy i orzeczenia (np. autyzm, Zespół Aspergera, FAS, Zespół Downa, dysleksja, itd.),
 • krótki opis aktualnych problemów,
 • wybór planowanej diagnozy i terapii z oferty Poradni (jeżeli jesteście Państwo zdecydowani),
 • proszę zaproponować dostępne dla Państwa terminy konsultacji (potwierdzimy możliwy),
 • nr telefonu do kontaktu.

Po odebraniu e-mail skontaktujemy się z Państwem  telefonicznie.

 

 

W przypadku płatności przelewem prosimy o dokonanie wpłaty na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI
21 1020 2906 0000 1702 0243 9115
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
30-110 KRAKÓW
FILARECKA 17/2
NIP 677-101-92-36

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X