Cennik

CENNIK

 

Konsultacja psychologiczna (stacjonarnie)...................120 zł / 60 min
Konsultacja telefoniczna...................................................120 zł / 60 min
Konsultacja logopedyczna................................................120 zł / 60 min
Terapia psychologiczna (indywidualna).........................130 zł / 60 min
Terapia psychologiczna (grupowa; 2-3 osoby).............110 zł / 60 min
Trening Umiejętności Społecznych.................................130 zł / 60 min
Psychoterapia......................................................................140 zł / 50 min
Terapia logopedyczna........................................................130 zł / 60 min
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka....................BEZPŁATNIE
Opinia psychologiczna.......................................................150-200 zł
Opinia logopedyczna..........................................................100 zł
Wydanie duplikatu opinii/dokumentu..............................50 zł
Pismo wychodzące.............................................................50 zł
Omówienie wyników...........................................................100 zł / 60 min

 


Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna:        

      
Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (WISC-V) /badanie, opinia/
.................................................................................................600 zł
Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (WISC-V)
.................................................................................................450 zł
Skale Inteligencji Stanford Binet /pełne badanie/
.................................................................................................400 zł
Skale Inteligencji Stanford Binet /wersja skrócona, z zestawieniem wyników/
.................................................................................................150 zł
Skale Inteligencji Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS (150 – 180 min)
.................................................................................................350 zł
IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym
.................................................................................................350 zł
KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychomotorycznego /badanie, raport, omówienie 60 min/
.................................................................................................400 zł

 

Ocena dojrzałości szkolnej:

- Skale Inteligencji Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS

.................................................................................................350 zł

- lateralizacja

...................................................................................................50 zł

- Test figury odwróconej

...................................................................................................50 zł

- próby znajomości liter, czytania i pisania (w przypadku diagnozy w kierunku przyspieszenia obowiązku szkolnego)

...................................................................................................50 zł

- opinia pisemna

.................................................................................................150 zł

- omówienie wyników
 ................................................................................................100 zł / 60 min

 

 

Diagnoza dysleksji:

- badanie psychologiczne:

badanie inteligencji

·       WISC-V............................................................................450 zł

·       Stanford Binet...............................................................400 zł

·       IDS /w kierunku ryzyka dysleksji/.............................350 zł

lęku ogólnego, szkolno-zadaniowego, motywacji.........100 zł

wywiad, konsultacja...............................................................50 zł

- badanie pedagogiczne:

bateria do diagnozy dysleksji /z badaniem lateralizacji i trudności w kierunku dysortografii/

.................................................................................................300 zł

analiza zeszytów.....................................................................60 zł

Test Zdolności Językowych /w kierunku zwolnienia z j.obcego/

....................................................................................................50 zł

- opinia.....................................................................................200 zł

- omówienie wyników /opcjonalnie/..................................100 zł / 60 min

 

 

Diagnoza dyskalkulii:

- badanie psychologiczne:

badanie inteligencji

·       WISC-V............................................................................450 zł

·       Stanford Binet...............................................................400 zł

- bateria dyskalkulii...............................................................300 zł

- testy rozwoju myślenia........................................................50 zł

- opinia.....................................................................................200 zł

- omówienie wyników /opcjonalnie/..................................100 zł / 60 min
 
Diagnoza dysgrafii:

- badanie psychologiczne – skrócona skala Stanford Binet

..................................................................................................150 zł

- badanie pedagogiczne /trudności edukacyjne w sferze percepcji wzrokowej, słuchowej, integracji wzrokowo-słuchowej, ocena pisma od strony trudności grafomotorycznych, lateralizacja, wywiad, analiza zeszytów na przestrzeni kilku lat pod kątem oceny pisma/

..................................................................................................450 zł

- opinia

 .................................................................................................150 zł

W przypadku wydłużonego czasu badania każda kolejna godzina płatna 100 zł.

 

 

Inna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna:      
 
Diagnoza dominacji półkulowej i stylu uczenia się...........200 zł
Diagnoza lateralizacji................................................................50 zł
Diagnoza poziomu lęku /szkolnego i motywacji do osiągnięć; uogólnionego; w kierunku symptomów depresji/
.....................................................................................................200 zł
Diagnoza zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych
.....................................................................................................200 zł
Diagnoza procesów pamięci /słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej; bezpośredniej, długoterminowej/
.....................................................................................................200 zł
Diagnoza relacji

- postaw rodzicielskich

- relacji rówieśniczych
.....................................................................................................120 zł / 60 min
Diagnoza zdolności/trudności językowych /w tym języków obcych/:

- uwagi słuchowej, tempa przetwarzania słuchowego,

- zasobu słownictwa,

- Test Zdolności Językowych,

- raport z opisem,

- omówienie (60 min).
.....................................................................................................450 zł

 
Diagnoza pedagogiczna (w kontekście treningu tempa i techniki czytania)
.....................................................................................................120 zł / 60 min

 

Diagnoza logopedyczna:

 

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka /badanie, raport, omówienie/

.....................................................................................................250 zł

KOJD – AFA /w kierunku afazji/
 ....................................................................................................200 zł

 

Diagnoza i terapia uwagi, koncentracji, wzrokowej pamięci roboczej
Test Moxo /diagnoza uwagi, czasu reakcji, impulsywności, nadaktywności i w kierunku ADHD/ - badanie, raport i omówienie

 .....................................................................................................350 zł

Kwestionariusz Conners-3 (w kierunku ADHD) /kwestionariusz i opinia/

......................................................................................................200 zł

- każdy dodatkowy kwestionariusz /dla nauczyciela/..........60 zł

- omówienie................................................................................100 zł

Kwestionariusz DIVA-5 – wywiad diagnostyczny ADHD u dorosłych

 .....................................................................................................200 zł

Diagnoza procesów pamięci /słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej; bezpośredniej, długoterminowej/

 .....................................................................................................200 zł

 

Cogmed – trening wzrokowej pamięci roboczej, koncentracji i uwagi:                   

Konsultacja (kwestionariusz, demonstracja programu)

......................................................................................................100 zł / 60 min

Licencja do pracy w programie pod nadzorem terapeuty:

- program 15 minut /25 sesji/.................................................500 zł

- program 25 minut /40 sesji/.................................................700 zł

- program 35 minut /30 sesji/.................................................700 zł

- program 50 minut /25 sesji/.................................................900 zł

Podsumowanie wyników/.......................................................100 zł / 60 min

- wręczenie dyplomu

- omówienie postępów

 

 

 

 

CENTRUM TRENINGÓW SŁUCHOWYCH

 
Neuroflow – trening wyższych funkcji słuchowych (przetwarzanie słuchowe na poziomie centralnym):

Pierwsza diagnoza...................................................................300 zł

W cenę wliczone są:

- otoskopowanie,

- test uwagi słuchowej /przewodnictwo powietrzne, kostne/,

- diagnoza wyższych funkcji słuchowych w systemie Neuroflow,

- analiza wyników i przekazanie raportu,

- omówienie sposobu pracy w Neuroflow.

Opinia /pełna, poszerzona; opcjonalnie/.............................100 zł

Kolejna diagnoza......................................................................250 zł

Trening – I etap........................................................................470 zł

Trening – II etap.......................................................................460 zł

Trening – III etap......................................................................450 zł

Łączna diagnoza Neuroflow i test uwagi słuchowej pod kątem Tomatisa

 ....................................................................................................400 zł

 
Badanie słuchu dla dzieci młodszych (MAGIC Audiometer)
.....................................................................................................150 zł

 

Metoda Tomatisa:                        

Pierwsza diagnoza uwagi słuchowej (ok.2,5h)

11 częstotliwości......................................................................250 zł

25 częstotliwości......................................................................300 zł

W cenę wliczone są:

- otoskopowanie

- test uwagi słuchowej (drogą powietrzną i kostną)

- test dychotyczny

- różnicowanie wysokości dźwięków

- omówienie wyników

Diagnoza pomiędzy treningami słuchowymi......................150 zł

Diagnoza podsumowująca treningi......................................150 zł

Terapia metodą Tomatisa.......................................................100 zł / 60 min

Trening domowy metodą Tomatisa......................................100 zł / 60 min

Kaucja za wypożyczenie urządzenia do treningu domowego (zwrotna)

....................................................................................................6000 zł

Wypożyczenie słuchawek Tomatis Infinite...........................50 zł / 60 min

 

Treningi słuchowe:                       

Trening Soundsory (program i słuchawki na własność)

.....................................................................................................1250 zł

Wypożyczenie słuchawek Soundsory....................................50 zł / 60 min

 

Metoda Johansena (IJAS):                         

Pierwsza diagnoza uwagi słuchowej (60 min).....................250 zł

Diagnoza pomiędzy etapami (60 min)...................................200 zł

Nagranie CD z treningiem (indywidualne).............................200 zł

Nagranie CD z treningiem (standardowe).............................180 zł
 

Metoda Warnke:

Diagnoza Warnke (60 min).......................................................150 zł

Trening metodą Warnke............................................................100 zł / 60 min
 

Fast for Word – program doskonalący umiejętności wyższych funkcji słuchowych, kompetencji językowych, języka angielskiego...............................................................................1000 zł / moduł

Konsultacja związana z pracą w programie..........................200 zł

- logowanie danych

- omówienie pracy w programie 

- prezentacja demo

- sposób analizy raportów tygodniowych

- wręczenie dyplomu, podsumowanie
 

 

Integracja Sensoryczna


1)     Diagnoza w systemie KATIS /dzieci od 1 roku życia – 4 roku 11 miesięcy/

2)     Diagnoza metodą Integracji Sensorycznej /obserwacja kliniczna + Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej w wieku od 4 roku życia/   

Konsultacja (60 – 120 min)......................................................150 zł / 60 min

- wywiad według kwestionariusza

I etap.............................................................................................150 zł

II etap............................................................................................150 zł

Terapia metodą Integracji Sensorycznej...............................130 zł / 60 min

Terapia taktylna..........................................................................120 zł / 60 min
Diagnoza grafomotoryczna (w kierunku terapii ręki)
.......................................................................................................120 zł / 60 min
Terapia ręki..................................................................................130 zł / 60 min
Terapia neurorozwojowa INPP:              

Diagnoza:

- pełna (150 min)........................................................................250 zł

- młodszych dzieci (4-7 lat) (120 min)...................................200 zł

Opinia /na życzenie/.................................................................100 zł

Konsultacje indywidualne (co 4 tygodnie)............................100 zł / 60 min

Kontakt

logo2

 

30-110 Kraków, ul. Filarecka 17/2


tel: 661 922 157

email: nppk@o2.pl

https://www.facebook.com/poradniafilarecka

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 10:00-18:00

 

Godziny rejestracji:

poniedziałek - piątek 8:00-10:00 oraz 17:00-18:00

lub kontakt mailowy: nppk@o2.pl  w tytule wiadomość od rodzica

 

W mailu prosimy zawrzeć podane informacje:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • wiek, rodzaj szkoły i klasa dziecka,
  • posiadne diagnozy i orzeczenia (np. autyzm, Zespół Aspergera, FAS, Zespół Downa, dysleksja, itd.),
  • krótki opis aktualnych problemów,
  • wybór planowanej diagnozy i terapii z oferty Poradni (jeżeli jesteście Państwo zdecydowani),
  • proszę zaproponować dostępne dla Państwa terminy konsultacji (potwierdzimy możliwy),
  • nr telefonu do kontaktu.

Po odebraniu e-mail skontaktujemy się z Państwem  telefonicznie.

 

 

W przypadku płatności przelewem prosimy o dokonanie wpłaty na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI
21 1020 2906 0000 1702 0243 9115
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
30-110 KRAKÓW
FILARECKA 17/2
NIP 677-101-92-36

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X