Cennik

CENNIK 

 

Konsultacja psychologiczna (stacjonarnie)……………………………….…………………………………..................................................................…120 zł / 60 min

Konsultacja telefoniczna………………………………………………………………………………………….…………………….…….................………………………………120 zł / 60 min

Konsultacja logopedyczna .......................……………………...............……………………………………………....….…….................……………………………120 zł / 60 min

Terapia psychologiczna (indywidualna)…..……………………………….……………………………………………………………………………………...………………120 zł / 50 min

Terapia psychologiczna (grupowa; 2-3 osoby)………………………….……………………………………………………………………………………………..………..70 zł / 50 min

Trening Umiejętności Społecznych (60-90 min)...………………………………………………………………………….………….……………………………………100 zł / 50 min

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka..........................................................................................................................................BEZPŁATNIE

Psychoterapia............................................................................................................................................................................................130 zł / 50 min

Terapia logopedyczna..............................................................................................................................................................................100 zł / 50 min

Opinia psychologiczna..………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….150 zł

Opinia logopedyczna................................................................................................................................................................................................100 zł

Pismo wychodzące……………………………….…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….50 zł

Omówienie wyników…………………………………………………………………………………………………………….........………………….……………………………………100 zł / 60 min

 

Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna:                                           

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (WISC-V) ..........................……………………………………………………………………..…………………………………………..300 zł

Skale Inteligencji Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS (150 – 180 min)..……………………………………....…………………………………………………..250 zł

IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (150 - 180 min)..............................................................................200 zł

Ocena dojrzałości szkolnej: 

- Skale Inteligencji Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS.............................................................................................................................250 zł

- lateralizacja.................................................................................................................................................................................................................50 zł   

- Test figury odwróconej.............................................................................................................................................................................................50 zł

- próby znajomości liter, czytania i pisania (w przypadku diagnozy w kierunku przyspieszenia obowiązku szkolnego)........................50 zł  

- opinia pisemna.........................................................................................................................................................................................................150 zł

- omówienie wyników................................................................................................................................................................................100 zł / 60 min

Diagnoza dysleksji:

- badanie inteligencji.......................................................................................................................................................................................250 - 300 zł

- bateria dyslektyczna...............................................................................................................................................................................................250 zł

- opinia.........................................................................................................................................................................................................................150 zł

- omówienie wyników...............................................................................................................................................................................100 zł / 60 min

Bateria do diagnozy dyskalkulii…………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………................250 zł

Diagnoza dysgrafii (60 min)…………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………120 zł / 60 min

 

Inna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna:                                  

Diagnoza dominacji półkulowej i stylu uczenia się (60 min)…………………………………………………………………….…………………………………..120 zł / 60 min

Diagnoza lateralizacji (30 min)…………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………….120 zł / 60 min

Diagnoza poziomu lęku szkolnego i motywacji do osiągnięć (60 min)....……………………………………………………...........…………………..120 zł / 60 min

Diagnoza poziomu lęku uogólnionego (60 min)……………………………………………………………………………………………..……………………………….120 zł / 60 min

Diagnoza zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych (60 min)………………………………………………………………………..……….120 zł / 60 min

Diagnoza procesów pamięci (słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej; bezpośredniej, długoterminowej) (60 min)……………………………………………………………….......……………………………………………………………………………………………………………………………………120 zł / 60 min

Test Moxo /diagnoza uwagi, czasu reakcji, impulsywności, nadaktywności i w kierunku ADHD/.........................................................150 zł

Zestaw kwestionariuszy Conners-3 /w kierunku ADHD/.……………....................................................................................................120 zł / 60 min

Diagnoza relacji (60 min)………………………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………….120 zł / 60 min

- postaw rodzicielskich

- relacji rówieśniczych

Diagnoza zdolności językowych (uwagi słuchowej, tempa przetwarzania słuchowego, zasobu słownictwa) (60 min)……………………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………….120 zł / 60 min

Diagnoza pedagogiczna (w kontekście treningu tempa i techniki czytania)………………………………………..................……..............…120 zł / 60 min                  

 

Diagnoza logopedyczna.........................................................................................................................................................................100 zł / 60 min 

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD)......................................................................................................................................150 zł

 

Neuroflow – trening wyższych funkcji słuchowych (zaburzenia przetwarzania słuchowego):

Pierwsza diagnoza (60 – 90 min)/+konsultacja, omówienie sposobu pracy w Neuroflow/……..................................................................……....………………………………………………………………………………................................................300 zł

 

Kolejna diagnoza (60 – 90 min)…………………………………………………………………………….......………………………………………………………………………………………250 zł

Trening – I etap……………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………………………370 zł

Trening – II etap………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….360 zł

Trening – III etap…..………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………….350 zł

 

Łączna diagnoza Neuroflow i test uwagi słuchowej pod kątem Tomatisa.................................................................................................400 zł 

 

Treningi słuchowe:                        

Badanie słuchu dla dzieci młodszych (MAGIC Audiometer) (60 min)……………………………………………………………..............………………………………..60 zł

Trening Soundsory (program i słuchawki na własność)………………………………………………………………………………………………………………………………1200 zł

 

Wypożyczenie sprzętu

Słuchawki Soundsory (trening muzyczno-motoryczny).......................................................................................................................40 zł / 60 min

Słuchawki Tomatis Infinite.........................................................................................................................................................................50 zł / 60 min

 

Metoda Tomatisa:                         

Pierwsza diagnoza uwagi słuchowej (ok.2,5h)

11 częstotliwości.………………………………...…………………………………….............................................................................................................................250 zł

25 częstotliwości.………………………………...…………………………………….............................................................................................................................300 zł

 W cenę wliczone są:

otoskopowanie

- test uwagi słuchowej (drogą powietrzną i kostną)

- test dychotyczny

- różnicowanie wysokości dźwięków

- omówienie wyników

Diagnoza pomiędzy treningami słuchowymi………….…………………………………………………................……………………..………………………………………………150 zł

Diagnoza podsumowująca treningi………….…………………………………………………………………………………................………….....………………………………………150 zł

Terapia metodą Tomatisa………….……………………………………………………………………………………………………………………….......………………………….…85 zł / 60 min

Trening domowy metodą Tomatisa…………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………85 zł / 60 min

Kaucja za wypożyczenie urządzenia do treningu domowego (zwrotna)……………………………………………………………………………………...............6000 zł

 

Metoda Johansena (IJAS):                          

Pierwsza diagnoza uwagi słuchowej (60 min)…………………………………………………………………...………………………………………………………………………….…250 zł

Diagnoza pomiędzy etapami (60 min)…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………….….200 zł

Nagranie CD z treningiem (indywidualne)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……200 zł

Nagranie CD z treningiem (standardowe)…………………………………………………………………………………......…………………………………………………………………180 zł

 

Metoda Warnke:                            

Diagnoza Warnke (60 min)………………………………………………………………………………………………………………………….........……………………………………………….150 zł

Trening metodą Warnke……………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………….100 zł / 60 min

 

Fast for Word – program doskonalący umiejętności wyższych funkcji słuchowych, kompetencji językowych, języka angielskiego

………………………………………………………………….………...........................................................................................................................................800 zł / moduł

Konsultacja związana z pracą w programie.........................................................................................................................................200 zł

- logowanie danych

- omówienie pracy w programie 

- prezentacja demo

- sposób analizy raportów tygodniowych

- wręczenie dyplomu

- podsumowanie

 

Integracja Sensoryczna:               

Konsultacja (60 – 120 min)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....….120 zł / 60 min

- wywiad

- kwestionariusze SI

I etap (obserwacja kliniczna)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…….150 zł

II etap (testy Integracji Sensorycznej)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..150 zł

Terapia metodą Integracji Sensorycznej …………………………………………………………………………………………………………………...................…….100 zł / 50 min

Terapia taktylna……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........…….100 zł / 50 min

Diagnoza grafomotoryczna (w kierunku terapii ręki) (120 min)….………………………………………………………………………………………….…….120 zł / 60 min

Terapia ręki……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100 zł / 50 min

 

Terapia neurorozwojowa INPP:               

Diagnoza:

- pełna (150 min)……………………..………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………….250 zł

- młodszych dzieci (4-7 lat) (120 min)………………………………………………………………………………......………………………………………………………………………….200 zł

Konsultacje indywidualne (co 4 tygodnie)…………………………………………………………………………...…………………………………………………………..100 zł / 60 min

 

Cogmed – trening wzrokowej pamięci roboczej, koncentracji i uwagi:                    

Konsultacja (kwestionariusz, demonstracja programu)……………………………………………………………………………....……………………………….100 zł / 60 min

30-dniowa licencja do pracy w programie pod nadzorem terapeuty:

- program 15 minut.....................................................……………………………………………………………………………………………………………................300 zł

- program 35 minut..............................................................…………………………………………………………………………………………………………….......600 zł

- program 50 minut...................................................................................................................................................................................900 zł

Podsumowanie wyników…………………………………………………………………………………………………………………………………….......………………………….100 zł / 60 min

- wręczenie dyplomu

- omówienie postępów

 

Kontakt

30-110 Kraków, ul. Filarecka 17/2


tel: 661 922 157

email: nppk@o2.pl

 https://www.facebook.com/poradniafilarecka

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 10:00-18:00

 

Godziny rejestracji:

poniedziałek - piątek 9:00-12:00 oraz 17:00-18:00

lub kontakt mailowy: nppk@o2.pl  w tytule wiadomość od rodzica

 

W mailu prosimy zawrzeć podane informacje:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • wiek, rodzaj szkoły i klasa dziecka,
  • posiadne diagnozy i orzeczenia (np. autyzm, Zespół Aspergera, FAS, Zespół Downa, dysleksja, itd.),
  • krótki opis aktualnych problemów,
  • wybór planowanej diagnozy i terapii z oferty Poradni (jeżeli jesteście Państwo zdecydowani),
  • proszę zaproponować dostępne dla Państwa terminy konsultacji (potwierdzimy możliwy),
  • nr telefonu do kontaktu.

Po odebraniu e-mail skontaktujemy się z Państwem  telefonicznie.

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X