Cennik

CENNIK 

 

Konsultacja psychologiczna (stacjonarnie)……………………………….…………………………………..................................................................…120 zł / 60 min

Konsultacja telefoniczna………………………………………………………………………………………….…………………….…….................………………………………120 zł / 60 min

Konsultacja logopedyczna .......................……………………...............……………………………………………....….…….................……………………………120 zł / 60 min

Terapia psychologiczna (indywidualna)…..……………………………….……………………………………………………………………………………...………………130 zł / 60 min

Terapia psychologiczna (grupowa; 2-3 osoby)………………………….……………………………………………………………………………………………..……..110 zł / 60 min

Trening Umiejętności Społecznych (60-90 min)...………………………………………………………………………….………….……………………………………130 zł / 60 min

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka..........................................................................................................................................BEZPŁATNIE

Psychoterapia............................................................................................................................................................................................140 zł / 50 min

Terapia logopedyczna..............................................................................................................................................................................130 zł / 60 min

Opinia psychologiczna..………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....150-200 zł

Opinia logopedyczna................................................................................................................................................................................................100 zł

Pismo wychodzące……………………………….…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….50 zł

Omówienie wyników…………………………………………………………………………………………………………….........………………….……………………………………100 zł / 60 min

 

Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna:                                           

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (WISC-V) /badanie, opinia/.………………………………………………………………..…………………………………………..600 zł

Skale Inteligencji Stanford Binet V..........................................................................................................................................................................400 zł

Skale Inteligencji Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS (150 – 180 min)..……………………………………....…………………………………………………..350 zł

IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (150 - 180 min)..............................................................................350 zł

Ocena dojrzałości szkolnej: 

- Skale Inteligencji Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS.............................................................................................................................350 zł

- lateralizacja.................................................................................................................................................................................................................50 zł   

- Test figury odwróconej.............................................................................................................................................................................................50 zł

- próby znajomości liter, czytania i pisania (w przypadku diagnozy w kierunku przyspieszenia obowiązku szkolnego)........................50 zł  

- opinia pisemna.........................................................................................................................................................................................................150 zł

- omówienie wyników................................................................................................................................................................................100 zł / 60 min

Diagnoza dysleksji:

- badanie inteligencji /ok 3 - 3,5h/.................................................................................................................................................................350 - 450 zł

- bateria dyslektyczna /ok 1,5 - 2h/........................................................................................................................................................................250 zł

- próby lateralizacji.......................................................................................................................................................................................................50 zł

- próby grafomotoryczne /przy diagnozie dysgrafii/...........................................................................................................................................120 zł 

- opinia.........................................................................................................................................................................................................................150 zł

- omówienie wyników...............................................................................................................................................................................100 zł / 60 min

Bateria do diagnozy dyskalkulii…………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………................250 zł

Diagnoza dysgrafii:

- badanie…………………………………………………………………………………………….........................................................................................…………………………….250 zł

- opinia……………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................100 zł

W przypadku wydłużonego czasu badania każda kolejna godzina płatna 100 zł. 

 

Inna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna:                                  

Diagnoza dominacji półkulowej i stylu uczenia się …………………………………………………………………….…………………………………..................................200 zł

Diagnoza lateralizacji (30 min)…………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………….120 zł / 60 min

Diagnoza poziomu lęku /szkolnego i motywacji do osiągnięć; uogólnionego; w kierunku symptomów depresji/.............................. 200 zł

Diagnoza zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych (60 min)………………………………………………………………………..……….120 zł / 60 min

Diagnoza procesów pamięci (słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej; bezpośredniej, długoterminowej) (60 min)……………………………………………………………….......……………………………………………………………………………………………………………………………………120 zł / 60 min

Test Moxo /diagnoza uwagi, czasu reakcji, impulsywności, nadaktywności i w kierunku ADHD/.........................................................250 zł

Kwestionariusz Conners-3 /w kierunku ADHD/……………………………………………………….......................................................…….60 zł / kwestionariusz

- omówienie………..…………………………………………………………………………………………........................................................................................…………………100 zł

- opinia………..…………………………………………………………………………………………..………………………..........................................................................................100 zł

Diagnoza relacji (60 min)………………………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………….120 zł / 60 min

- postaw rodzicielskich

- relacji rówieśniczych

Diagnoza zdolności językowych (uwagi słuchowej, tempa przetwarzania słuchowego, zasobu słownictwa) (60 min)……………………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………….120 zł / 60 min

Diagnoza pedagogiczna (w kontekście treningu tempa i techniki czytania)………………………………………..................……..............…120 zł / 60 min                  

 

Diagnoza logopedyczna.........................................................................................................................................................................120 zł / 60 min 

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD)......................................................................................................................................160 zł

 

Neuroflow – trening wyższych funkcji słuchowych (zaburzenia przetwarzania słuchowego):

Pierwsza diagnoza (60 – 90 min)/+konsultacja, omówienie sposobu pracy w Neuroflow/……..................................................................……....………………………………………………………………………………................................................300 zł

Kolejna diagnoza (60 – 90 min)…………………………………………………………………………….......………………………………………………………………………………………250 zł

Trening – I etap……………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………………………370 zł

Trening – II etap………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….360 zł

Trening – III etap…..………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………….350 zł

 

Łączna diagnoza Neuroflow i test uwagi słuchowej pod kątem Tomatisa.................................................................................................400 zł 

 

Treningi słuchowe:                        

Badanie słuchu dla dzieci młodszych (MAGIC Audiometer) (60 min)……………………………………………………………..............………………………………150 zł

Trening Soundsory (program i słuchawki na własność)………………………………………………………………………………………………………………………………1200 zł

 

Wypożyczenie sprzętu

Słuchawki Soundsory (trening muzyczno-motoryczny).......................................................................................................................40 zł / 60 min

Słuchawki Tomatis Infinite.........................................................................................................................................................................50 zł / 60 min

 

Metoda Tomatisa:                         

Pierwsza diagnoza uwagi słuchowej (ok.2,5h)

11 częstotliwości.………………………………...…………………………………….............................................................................................................................250 zł

25 częstotliwości.………………………………...…………………………………….............................................................................................................................300 zł

 W cenę wliczone są:

otoskopowanie

- test uwagi słuchowej (drogą powietrzną i kostną)

- test dychotyczny

- różnicowanie wysokości dźwięków

- omówienie wyników

Diagnoza pomiędzy treningami słuchowymi………….…………………………………………………................……………………..………………………………………………150 zł

Diagnoza podsumowująca treningi………….…………………………………………………………………………………................………….....………………………………………150 zł

Terapia metodą Tomatisa………….……………………………………………………………………………………………………………………….......………………………….…95 zł / 60 min

Trening domowy metodą Tomatisa…………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………95 zł / 60 min

Kaucja za wypożyczenie urządzenia do treningu domowego (zwrotna)……………………………………………………………………………………...............6000 zł

 

Metoda Johansena (IJAS):                          

Pierwsza diagnoza uwagi słuchowej (60 min)…………………………………………………………………...………………………………………………………………………….…250 zł

Diagnoza pomiędzy etapami (60 min)…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………….….200 zł

Nagranie CD z treningiem (indywidualne)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……200 zł

Nagranie CD z treningiem (standardowe)…………………………………………………………………………………......…………………………………………………………………180 zł

 

Metoda Warnke:                            

Diagnoza Warnke (60 min)………………………………………………………………………………………………………………………….........……………………………………………….150 zł

Trening metodą Warnke……………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………….100 zł / 60 min

 

Fast for Word – program doskonalący umiejętności wyższych funkcji słuchowych, kompetencji językowych, języka angielskiego

………………………………………………………………….………...........................................................................................................................................800 zł / moduł

Konsultacja związana z pracą w programie.........................................................................................................................................200 zł

- logowanie danych

- omówienie pracy w programie 

- prezentacja demo

- sposób analizy raportów tygodniowych

- wręczenie dyplomu

- podsumowanie

 

Integracja Sensoryczna:               

Konsultacja (60 – 120 min)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....….150 zł / 60 min

- wywiad

- kwestionariusze SI

I etap (obserwacja kliniczna)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…….150 zł

II etap (testy Integracji Sensorycznej)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..150 zł

Terapia metodą Integracji Sensorycznej …………………………………………………………………………………………………………………...................…….120 zł / 60 min

Terapia taktylna……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........…….100 zł / 50 min

Diagnoza grafomotoryczna (w kierunku terapii ręki) (120 min)….………………………………………………………………………………………….…….120 zł / 60 min

Terapia ręki……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..120 zł / 50 min

 

Terapia neurorozwojowa INPP:               

Diagnoza:

- pełna (150 min)……………………..………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………….250 zł

- młodszych dzieci (4-7 lat) (120 min)………………………………………………………………………………......………………………………………………………………………….200 zł

Konsultacje indywidualne (co 4 tygodnie)…………………………………………………………………………...…………………………………………………………..100 zł / 60 min

 

Cogmed – trening wzrokowej pamięci roboczej, koncentracji i uwagi:                    

Konsultacja (kwestionariusz, demonstracja programu)……………………………………………………………………………....……………………………….100 zł / 60 min

30-dniowa licencja do pracy w programie pod nadzorem terapeuty:

- program 15 minut /25 sesji/...................................……………………………………………………………………………………………………………................500 zł

- program 25 minut /40 sesji/............................................…………………………………………………………………………………………………………….......700 zł

- program 35 minut /30 sesji/.................................................................................................................................................................700 zł

- program 50 minut /25 sesji/.................................................................................................................................................................900 zł

Podsumowanie wyników…………………………………………………………………………………………………………………………………….......………………………….100 zł / 60 min

- wręczenie dyplomu

- omówienie postępów

 

Kontakt

30-110 Kraków, ul. Filarecka 17/2


tel: 661 922 157

email: nppk@o2.pl

https://www.facebook.com/poradniafilarecka

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 10:00-18:00

 

Godziny rejestracji:

poniedziałek - piątek 8:00-10:00 oraz 17:00-18:00

lub kontakt mailowy: nppk@o2.pl  w tytule wiadomość od rodzica

 

W mailu prosimy zawrzeć podane informacje:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • wiek, rodzaj szkoły i klasa dziecka,
  • posiadne diagnozy i orzeczenia (np. autyzm, Zespół Aspergera, FAS, Zespół Downa, dysleksja, itd.),
  • krótki opis aktualnych problemów,
  • wybór planowanej diagnozy i terapii z oferty Poradni (jeżeli jesteście Państwo zdecydowani),
  • proszę zaproponować dostępne dla Państwa terminy konsultacji (potwierdzimy możliwy),
  • nr telefonu do kontaktu.

Po odebraniu e-mail skontaktujemy się z Państwem  telefonicznie.

 

 

W przypadku płatności przelewem prosimy o dokonanie wpłaty na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI
21 1020 2906 0000 1702 0243 9115
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
30-110 KRAKÓW
FILARECKA 17/2
NIP 677-101-92-36

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X